jump to navigation

Where I come from. November 18 – Latvia’s 90th birthday. November 18, 2008

Posted by ieva in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

tautasterps_raksti_krasas_national_costume_img_20241

Aiz bērndienu torņiem,
aiz Kurzemes mežiem
stieg puišelim zābaki mālā,
un es viņam nevaru palīdzēt.

Cīnies, Mārīt, cīnies!

Pie Latvijas pauguriem
vēl viens pauguriņš klāt.
Un es tur nevaru it nekā.

Bet tur –
aiz tiem dūmaku dūmiem,
aiz tiem dzimstošiem asfaltiem,
nākotnes pauguriem?

Cīnies, cilvēk, cīnies!

Māris Čaklais


Advertisements